Molnár Mária

Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon

Get Adobe Flash player

Eseményeink

Vendégek az Otthonban

2018. 06. 29.-én, intézményünkbe egy 50 fős csapat érkezett, Dabasról egy hittan tábor keretein belül.

Közös énekléssel üdvözültük egymást, majd az intézményvezető, Birinyi Márk, bemutatta az Otthont.

Mielőtt körbevezettük volna a nagyrészt gyermekekből álló csapatot, belenézhettek egy mozgásos foglalkozásba, ahol 8 gondozott mutathatta meg ügyességét.

Ezt követően három csoportba osztódva, ismerkedés gyanánt, minden csoportba betekinthettek a résztvevők, miközben körbejártuk az egész intézményt. A fiatal társaságot alkotó arcokon leginkább a sajnálat és döbbenet látszódott a hallottak, látottak, tapasztaltak alapján, így kérdések helyett inkább igyekeztek feldolgozni a kapott információkat.

Napjuk a Nagytemplomban folytatódott, majd egy közös ebéddel zártuk a napot.

Pop Carmen

"A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok."

Róma 12:9-11